123-tarot.com là một dịch vụ thuộc sở hữu của SF Factory SAS với số vốn là 37 000€ INTERCOMMUNAUTAIRE VAT : FR 82480176957 , đã đăng ký với RCS của Versailles theo số 480 176 957 và có trụ sở đăng ký là 8-10 rue Villedo 75001 Paris, Pháp.

Giám đốc xuất bản của trang web là ông H Sarhdaoui, với tư cách là Giám đốc Điều hành của công ty SF Factory SAS

Việc lưu trữ trang web này được cung cấp bởi công ty OVH Điều khoản và Điều kiện - được cập nhật vào ngày 02 tháng 02 năm 2015

1. Việc sử dụng các Điều khoản này [Điều khoản sử dụng]

Bất kỳ việc sử dụng Trang web này và các dịch vụ được cung cấp trên trang web 123 -Tarot https://www.123-tarot.com cấu thành sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây.

Trong trường hợp người dùng không muốn chấp nhận tất cả hoặc một phần các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

123-tarot.com bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi tất cả hoặc một phần dịch vụ và có thể sửa đổi các điều khoản của Điều kiện chung vào bất kỳ lúc nào. Trong mọi trường hợp , phiên bản của Điều kiện chung áp dụng cho người dùng [là những phiên bản được chấp nhận gần đây nhất.

2. Người dùng

Người dùng kết nối với trang web phải là một người tự nhiên trên 16 tuổi.

Người dùng đồng ý không bán và không sử dụng cho mục đích thương mại nội dung và dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 123-tarot.com Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản của mình, cho dù được ủy quyền rõ ràng hay không. Tất cả người dùng thừa nhận và đồng ý chịu trách nhiệm pháp lý độc quyền đối với nội dung tương tác của họ thông qua trang web và đồng ý cụ thể rằng những dữ liệu này không có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của 123-tarot.com và không có cách nào gây tổn hại đến quyền của 123-tarot.com .

Như vậy, nó đảm bảo 123-tarot.com chống lại tất cả các khiếu nại, trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên những từ này và/hoặc dữ liệu có thể được đưa ra bởi bất kỳ ai chống lại 123-tarot.com. Đặc biệt, người dùng cam kết hỗ trợ thanh toán bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ việc sử dụng bên thứ ba chống lại 123-tarot.com, bao gồm phí luật sư và án phí.

Người dùng cũng cam kết thông báo cho 123-tarot.com về bất kỳ hành vi vi phạm nào có thể bị đưa ra ánh sáng; không truy cập hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các hệ thống hoặc mạng máy tính khác được kết nối với trang web; không cản trở việc sử dụng và hưởng thụ dịch vụ của người dùng; không sử dụng trang web để truyền vi-rút, ngựa thành Troia hoặc các chương trình có hại khác.

3. Truy cập dịch vụ

Dịch vụ này có thể truy cập được đối với bất kỳ ai có quyền truy cập internet. Tất cả các chi phí liên quan đến việc truy cập Dịch vụ, cho dù chi phí cho phần cứng, phần mềm hoặc truy cập Internet đều do người dùng chịu trách nhiệm.

Người dùng chịu trách nhiệm về hoạt động bình thường của thiết bị máy tính và truy cập Internet của họ. 123-tarot.com có quyền chấm dứt, đình chỉ hoặc sửa đổi mà không cần thông báo trước, quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ để bảo trì hoặc theo cách khác mà không bị gián đoạn hoặc phát sinh nghĩa vụ hoặc bồi thường.

Nội dung chúng tôi cung cấp cho các bài đọc Tarot là hoàn toàn miễn phí và được trả tiền thông qua quảng cáo trên các trang của trang web. Chúng tôi chỉ sử dụng cookie cho hoạt động bình thường của trang web chứ không phải cho mục đích thương mại.

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Một số biểu ngữ trên trang 123-tarot.com dẫn người dùng đến các trang khác ngoài 123-tarot.com. Trong chừng mực không có quyền kiểm soát nào được thực hiện đối với các tài nguyên bên ngoài này, người dùng thừa nhận rằng 123-tarot.com không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các tài nguyên này và không thể chịu trách nhiệm về nội dung của chúng; dữ liệu bạn nhập vào các trang web này không còn được bảo vệ bởi 123-tarot.com nữa.

5. Yêu cầu thông tin

Mọi yêu cầu được gửi đến địa chỉ sau: Nhà máy SF - 8-10 rue Villedo - 75001 Paris, Pháp

6. Luật điều chỉnh

Các quy định của pháp luật áp dụng cho việc truyền tải nội dung và dữ liệu trên và xung quanh trang web được xác định theo luật của Pháp. Trong trường hợp có tranh chấp mà không thể đạt được thỏa thuận hòa giải, các tòa án của Pháp sẽ có thẩm quyền duy nhất.


Đọc Tarot mới


123 Tarot: Free online Tarot draw 123 Tarot: Free online Tarot draw
123 Tarot: Su tirada de tarot gratis 123 Tarot: Su tirada de tarot gratis
123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita 123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita
123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit 123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit
123 Таро : Бесплатное гадание на Таро 123 Таро : Бесплатное гадание на Таро
123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito 123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito
123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis 123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis
123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota 123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota
123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí 123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí
Điều khoản sử dụng chung Liên hệ chúng tôi / Sự riêng tư Tử vi hàng ngày