123-tarot.com jest serwisem należącym do SF Factory SAS z kapitałem 37 000€ INTERCOMMUNAUTAIRE VAT : FR 82480176957 , zarejestrowanym w RCS w Wersalu pod numerem 480 176 957 i którego siedziba znajduje się 8-10 rue Villedo 75001 Paryż, Francja.

Dyrektorem wydawniczym strony jest pan H Sarhdaoui , jako dyrektor operacyjny firmy SF Factory SAS

Hosting tej strony zapewnia firma OVH Regulamin - zaktualizowany na 2 lutego 2015 r.

1. Stosowanie niniejszych Warunków

Jakiekolwiek korzystanie z tej strony i usług oferowanych na stronie 123-Tarot https://www.123-tarot.com oznacza akceptację poniższych warunków.

W przypadku, gdy użytkownik nie chce zaakceptować wszystkich lub części tych warunków, prosimy o powstrzymanie się od jakiegokolwiek korzystania z Serwisu.

123-tarot.com zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji wszystkich lub części usług i może w każdej chwili zmienić warunki Ogólnych Warunków . W każdym przypadku, wersja Ogólnych Warunków mających zastosowanie do użytkownika [są te ostatnio przyjęte.

2. Użytkownik

Użytkownik łączący się z serwisem musi być osobą fizyczną powyżej 16 lat.

Użytkownik zgadza się nie sprzedawać i nie wykorzystywać w celach komercyjnych treści i usług bez uprzedniej pisemnej zgody 123-tarot.com Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie swojego konta, niezależnie od tego, czy został wyraźnie upoważniony, czy nie. Wszyscy użytkownicy potwierdzają i zgadzają się przyjąć wyłączną odpowiedzialność za treść ich interakcji za pośrednictwem witryny, a w szczególności zgadzają się, że dane te nie mogą naruszać interesów 123-tarot.com i nie mogą w żaden sposób zaszkodzić prawom 123-tarot.com.

Jako takie, zapewnia 123-tarot.com przed wszelkimi roszczeniami, opartymi bezpośrednio lub pośrednio na tych słowach i / lub danych, które mogą być wniesione przez kogokolwiek przeciwko 123-tarot.com. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do wspierania płatności jakichkolwiek kwot, wynikających z wykorzystania osoby trzeciej przeciwko 123-tarot.com, w tym kosztów adwokackich i kosztów sądowych.

Użytkownik zobowiązuje się również do informowania 123-tarot.com o wszelkich naruszeniach, które mogą wyjść na jaw; nie uzyskiwania dostępu lub prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych lub sieci połączonych z witryną; nie zakłócania korzystania z usług przez użytkowników; nie wykorzystywania witryny do przesyłania wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych programów.

3. Dostęp do usług

Serwis jest dostępny dla każdego, kto posiada dostęp do Internetu . Wszelkie koszty związane z dostępem do Serwisu , zarówno koszty sprzętu komputerowego , oprogramowania jak i dostępu do Internetu leżą wyłącznie po stronie użytkownika.

Użytkownicy są odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie swojego sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. 123-tarot.com zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub modyfikacji, bez uprzedniego powiadomienia, dostępu do całości lub części usługi w celu konserwacji, lub w inny sposób, bez przerwy lub ponoszenia zobowiązań lub rekompensaty.

Treści, które dostarczamy do odczytów Tarota są całkowicie darmowe i są opłacane poprzez reklamy na stronach serwisu. Używamy plików cookies tylko w celu prawidłowego funkcjonowania strony, a nie w celach komercyjnych .

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Niektóre banery na stronie 123-tarot.com prowadzą użytkownika do stron innych niż 123-tarot.com . O ile nie ma kontroli nad tymi zewnętrznymi zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 123-tarot.com nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów i nie może być odpowiedzialny za ich treść; dane wprowadzone na tych stronach nie są już chronione przez 123-tarot.com.

5. Wniosek o udzielenie informacji

Wszelkie zapytania prosimy kierować na następujący adres : SF Factory - 8-10 rue Villedo - 75001 Paris, Francja

6. Prawo właściwe

Zasady prawa mające zastosowanie do treści i transmisji danych na stronie i wokół niej są określone przez prawo francuskie. W przypadku sporu, gdy nie można osiągnąć polubownego porozumienia, wyłączną jurysdykcję będą miały sądy francuskie.


Nowy odczyt Tarota


123 Tarot: Free online Tarot draw 123 Tarot: Free online Tarot draw
123 Tarot: Su tirada de tarot gratis 123 Tarot: Su tirada de tarot gratis
123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita 123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita
123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit 123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit
123 Таро : Бесплатное гадание на Таро 123 Таро : Бесплатное гадание на Таро
123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito 123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito
123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis 123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis
123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota 123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota
123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí 123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí
Ogólne warunki użytkowania Kontakt z nami / Prywatność Horoskop dzienny