123-tarot.com is een dienst in eigendom van SF Factory SAS met een kapitaal van €37.000 INTERCOMMUNAUTAIRE BTW: FR 82480176957, ingeschreven bij de RCS van Versailles onder nummer 480 176 957, met maatschappelijke zetel te 8-10 rue Villedo 75001 Parijs, Frankrijk.

De uitgever van de site is de heer H. Sarhdaoui, in zijn hoedanigheid van directeur operaties van het bedrijf SF Factory SAS.

De hosting van deze website wordt verzorgd door OVH, Terms and Conditions - bijgewerkt op 2 februari 2015.

1. Gebruik van deze voorwaarden [Gebruiksvoorwaarden]

Door gebruik te maken van deze website en de diensten aangeboden op de website 123-Tarot https://www.123-tarot.com, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Als de gebruiker deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, dient hij af te zien van het gebruik van de dienst.

123-tarot.com behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de diensten te wijzigen of aan te passen en kan te allen tijde de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden wijzigen. In elk geval is de versie van de Algemene Voorwaarden die voor een gebruiker geldt, de laatst aanvaarde.

2. De gebruiker

De gebruiker die verbinding maakt met de website moet een natuurlijk persoon zijn van 16 jaar of ouder.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud en diensten niet te verkopen en niet voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 123-tarot.com. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ongeacht of dit uitdrukkelijk is goedgekeurd of niet. Alle gebruikers erkennen en verbinden zich ertoe de exclusieve verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud van hun interacties via de website, en stemmen er met name mee in dat deze gegevens de belangen van 123-tarot.com niet schaden en de rechten van 123-tarot.com op geen enkele manier kunnen schenden.

Als zodanig vrijwaart hij 123-tarot.com tegen alle vorderingen die direct of indirect voortvloeien uit deze woorden en/of gegevens en die door iemand tegen 123-tarot.com kunnen worden ingediend. De gebruiker verbindt zich er met name toe de betaling van bedragen van welke aard dan ook te ondersteunen die voortvloeien uit een vordering van een derde tegen 123-tarot.com, inclusief advocaten- en gerechtskosten.

De gebruiker verbindt zich er ook toe 123-tarot.com op de hoogte te stellen van eventuele overtredingen; geen toegang te krijgen tot of te proberen toegang te krijgen tot andere computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de site; het gebruik en de levering van diensten door de gebruikers niet te verstoren; de site niet te gebruiken voor het verzenden van virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma's.

3. Toegang tot de diensten

De dienst is toegankelijk voor iedereen met internettoegang. Alle kosten die verband houden met de toegang tot de dienst, inclusief kosten voor hardware, software of internettoegang, zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computerapparatuur en internettoegang. 123-tarot.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot de volledige dienst of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, op te schorten of te wijzigen, hetzij voor onderhoud of om andere redenen, zonder dat dit leidt tot een onderbreking of verplichting of vergoeding.

De inhoud die we aanbieden voor tarotlezingen is volledig gratis en wordt gefinancierd door advertenties op de pagina's van de website. We gebruiken cookies alleen voor het soepel functioneren van de website en niet voor commerciële doeleinden.

4. Aansprakelijkheidsbeperking

Sommige banners op de site 123-tarot.com leiden de gebruiker naar andere pagina's dan 123-tarot.com. Omdat er geen controle is over deze externe bronnen, erkent de gebruiker dat 123-tarot.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze bronnen en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan; de gegevens die u op deze pagina's invoert, worden niet langer beschermd door 123-tarot.com.

5. Informatieverzoek

Elk verzoek moet worden gericht aan het volgende adres: SF Factory - 8-10 rue Villedo - 75001 Parijs, Frankrijk

6. Toepasselijk recht

De regels die van toepassing zijn op de inhoud en gegevensoverdrachten op en rond de website worden bepaald door het Franse recht. In geval van geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.


Nieuwe Tarot-lezing


123 Tarot: Free online Tarot draw 123 Tarot: Free online Tarot draw
123 Tarot: Su tirada de tarot gratis 123 Tarot: Su tirada de tarot gratis
123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita 123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita
123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit 123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit
123 Таро : Бесплатное гадание на Таро 123 Таро : Бесплатное гадание на Таро
123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito 123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito
123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis 123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis
123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota 123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota
123 Tarot: Kostenlose Online-Tarot-Zeichnung 123 Tarot: Kostenlose Online-Tarot-Zeichnung
123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí 123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí
123 Tarot: din fulde og gratis Tarot-læsning 123 Tarot: din fulde og gratis Tarot-læsning
123 Tarot: Gratis online tarotläggning 123 Tarot: Gratis online tarotläggning
123 Tarot: Gratis online tarottrekning 123 Tarot: Gratis online tarottrekning
123 Tarot: Váš bezplatný tarotový výklad 123 Tarot: Váš bezplatný tarotový výklad
123 Tarot: Ilmaiset Tarot-korttien ennustukset 123 Tarot: Ilmaiset Tarot-korttien ennustukset
123 Tarot: Uw gratis Tarot-lezing 123 Tarot: Uw gratis Tarot-lezing
123 Tarot: Ücretsiz Tarot Falınız 123 Tarot: Ücretsiz Tarot Falınız
123 TAROT:您的免费塔罗牌阵 123 TAROT:您的免费塔罗牌阵
123タロット:あなたの無料タロット占い 123タロット:あなたの無料タロット占い
123 타로: 무료 타로 점술 123 타로: 무료 타로 점술
123 तारोत: आपका मुफ्त तारोत टायरेज़ 123 तारोत: आपका मुफ्त तारोत टायरेज़
Algemene gebruiksvoorwaarden Neem contact met ons op / Privacy Horoscoop voor vandaag